Pedodonti

On iki yaşını doldurmamış çocuk hastalarımızı gerekli gördüğümüzde çocuk diş uzmanına yönlendirmekteyiz.